Потребителски кредит с атрактивни условия

Потребителски кредит с атрактивни условия


Реализирай плановете си, освежи дома си или се наслади на следващата си почивка!

Заяви потребителски кредит до 10 000 лв. с отговор до 2 часа, изцяло онлайн! Удобно, бързо и по всяко време, където и да се намираш!

Вземи с отлични условия само при онлайн кандидатстване до 30.09.2023 г.!1

 

Какви са предимствата за теб:

 • Атрактивни лихвени условия при превод на работна заплата;
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита5;
 • Кандидатстваш само с лична карта;
 • Бърз отговор до 2 часа;2
 • Индивидуална консултация с наш експерт;
 • С възможност да вземеш изцяло онлайн чрез безплатно дистанционно подписване - за настоящи3 и новиклиенти на банката;
 • Интернет и мобилно банкиране за удобно управление на средствата.

 

Осигури си нужното финансиране:

 • Сума - до 10 000 лв.
 • Срок - до 72 месеца
 • Лихвен процент: 5.85%6 при превод на работна заплата по сметка в банката и използване на пакетна програма за комплексно банково обслужване8
 • Лихвен процент: 7.85%7 без задължителен превод на работна заплата по сметка в банката и без използване на пакетна програма8

 

 

Заедно с кредита имаш възможност да заявиш и кредитна карта Mastercard със специални условия до 30.09.2023 г.!9

 

 • 3 месеца без лихва при покупки и теглене на пари в брой10
 • месеца двойни точки по програмата за лоялност „Моите награди“.11 

Заяви и вземи:

 • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта;
 • С безплатна доставка на картата по куриер до твой адрес в България;
 • Възможност за награди до 1000 лв. годишно с програмата „Моите награди“.11

 

Каквито и разходи да ти предстоят, разчитай на нас, когато планираш бюджета си!


1Предложението е валидно при подаване в периода от 03.01.2023 г. до 30.09.2023 г. на искане за нов потребителски кредит в лева, чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за потребителски кредит, налична на интернет сайта на банката www.postbank.bg (чрез бутона "Заяви" или през останалите активни форми за заявяване на потребителски кредит, налични на сайта).

2В рамките на два работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на искането за кредит, Банката разглежда и уведомява кредитоискателя, че има изготвено становище, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище в посочения срок. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение (СМС) или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяване във финансовия център на банката. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за своите съществуващи клиенти, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договора онлайн, виж на www.postbank.bg.

4Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 10 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

5За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

6При кредит с размер 6 000 лв., срок 72 месеца, с 5.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.85% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“, с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 200 лв., ГПР е 9.93% месечната вноска е 107.57 лв., обща дължима сума 8 513.00 лв. 

7При кредит с размер 6 000 лв., срок 72 месеца, с 7.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.85% променлива годишна лихва за останалия период, с такса за откриване на разплащателна сметка 3 лв. с месечна такса 3.50 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 200 лв., ГПР е 10.56%, месечната вноска е 113.81 лв., обща дължима сума 8 646.57 лв.           

8Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“, "Priority by Postbank""Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

9Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 3 януари до 30 септември 2023 г. Предложението важи и при кандидатстване за клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.

10Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от три месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Усвоената сума от лимита на картата, която не бъде погасена до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 

11Точките по програмата за лоялност „Моите награди“ се получават съгласно условията, посочени в Официалните правила на програмата, и зависят от вида кредитна карта. За период от три месеца, считано от датата на издаване на картата, се получават двойно повече точки за всеки лев от направените в периода покупки с картата. Наградите по програмата се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки и се получават по дигитална карта, която се издава автоматично и безплатно при регистрация в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank. Пълните условия на програмата можете да научите в сайта тук, както и във всеки офис на Банката.