Жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

 

Ние от Пощенска банка знаем колко е важно за теб да сбъднеш мечтата си за свой собствен дом и за това ти даваме криле да я реализираш с програма Welcome!*

Сбъдни мечтата си за нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка! С пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година. Заяви онлайн или резервирай видео консултация!

Атрактивни условия валидни до 31 август 2023 г.

Научи повече тук

Добре дошъл в твоя нов дом!

     

Кандидатствай за жилищен кредит и се възползвай от атрактивните ни условия:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността, при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит до 30.06.2023г .**

Цел на кредита:

 •  Покупка на жилище;
 •  Строеж и довършване на жилище;
 •  Ремонт и подобрения на жилище;
 •  Рефинансиране на други задължения.

При нов жилищен кредит:

 •  от 2.90% до 4.35% променлив лихвен процент в лева***;
 •  Голям размер на финансиране до 700 000 лева;
 •  Срок на кредита до 35 години;
 •  До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома.

Сега имаш възможност и за повече сигурност с Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години****.

Защо да избереш жилищен кредит от Пощенска банка?

 • Предлагаме ти гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получаваш индивидуална, специализирана консултация от наш експерт;
 • Възползваш се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.    

Защо да избереш жили Какви са предимствата за теб?

 • Банкираш лесно и удобно с пакет " Моето семейство" без месечна такса за цяла година*;

 • Заедно с кредита можеш да заявиш и кредитна карта Mastercard с преференциални условия*****;

 • Без лихва за първите 6 месеца при покупки и теглене на пари в брой;

 • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3 000 лева през първите 6 месеца;

 • Без такса за кандидатстване и разглеждане на заявлението.     

  Научи повече за предимствата на Кредитната карта тук

Консултирай се с наш експерт и вземи своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо Твоите нужди и изисквания!

Имаш въпроси за този кредит? 

Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

*Банката предлага пакетна програма "Моето семейство" без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г., при последвало одобрение и подадено искане за усвояване на кредита в срок до 31.10.2023 г., и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма "Моето семейство". Към момента на подаване на заявлението за нов кредит, лицето не следва да има друг жилищно-ипотечен кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълната информация за приложимите условия, както и за включените в пакетната програма продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

**Преференциалното условие важи при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит, в лева или в евро, от Пощенска банка, в периода от 03.01.2023 г. до 30.06.2023г., чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на сайта на Банката (чрез бутона "Заяви" от кредитния ни калкулатор или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка. 

***Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението.

****Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит с избрана опция за прилагане на фиксиран лихвен процент за първите три години от срока на кредита.

*****Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 01 юни до 31 август 2023 г. и при следните условия: одобрено искане и последващо активиране на кредитната карта в същия период; кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка в същия период; последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.10.2023 г.; ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма Welcome. Издаването на кредитна карта подлежи на одобрение от банката. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

В случай че общият сбор от направени трансакции по новоиздадената кредитна карта Mastercard (покупки и изтеглени пари в брой) за периода от първите шест месеца след активиране картата надвиши 3000 (три хиляди) лева, банката не начислява годишна такса за обслужване на картата за първата година от срока на договора.Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.16%, месечната вноска е 608.32 лв., обща дължима сума 147 882.99 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 

 •  Размер на кредита: до 700 000 лева;  
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността*;
 • 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението**;
 • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент; 
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността*;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението**;
 • Без такса за оценка на имот ( 195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 130 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

**Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 250 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.