НОВО! Oнлайн подписване на документи за кредит

Сега имате възможност да подпишете всички необходими документи за Вашия потребителски кредит1 или овърдрафт1, само в няколко стъпки, изцяло дистанционно, бързо и лесно, без да е необходимо да посещавате офис на банката. Всичко, от което се нуждаете е Вашето смарт устройство.

Кой може да ползва услугата?

Дистанционното подписване на документи се предлага за съществуващи клиенти на Пощенска банка, кандидатствали онлайн за потребителски кредит или кредит овърдрафт.

Как се извършва дистанционното подписване на документи?

Подписването се осъществява посредством облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП), който се издава чрез мобилното приложение на Евротръст Технолоджис2. Целият процес е напълно безплатен, а подписването на документи с облачен КЕП не налага използването на допълнително устройство, както при стандартните електронни подписи.

Какво е необходимо да направите?

 1. Кандидатствайте онлайн за потребителски кредит или кредит овърдрафт тук

   

 2. Ще се свържем с вас, за да уточним всички детайли, относно вашето искане за кредит;
 3. В случай, че искането ви е одобрено, ще бъдете уведомени;
 4. Следвайте стъпките по – долу, за да подпишете необходимите документи за вашия кредит, изцяло онлайн.
 • Стъпка 1: Свалете приложението на Евротръст Технолоджис на вашия смартфон от Google play или App store. Устройството трябва да има минимална версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за устройства с операционна система Android.
Google play                                                                                                 
Google play
Google play
App store
 

 

 • Стъпка 2:
  Регистрирайте се в приложението и следвайте указанията. След успешна идентификация ще ви бъде издаден безплатен облачен КЕП.
Step 2

 • Стъпка 3:
  Служител на банката ще ви изпрати подписани всички необходими документи за желания от вас потребителски кредит. Те ще бъдат налични в приложението, като ще получите известие на вашето смарт устройство за чакащи документи за подписване.
 • Стъпка 4:
  За да завършите процедурата, влезте в приложението на Евротръст и въведете ПИН код-а, който сте задали предварително при регистрацията си:
Step 2

 • Стъпка 5:
  Прегледайте внимателно документите и ги подпишете с издадения от Евротръст КЕП, като натиснете бутона "Подпиши безплатно".
 • Стъпка 6: След като служител на банката обработи документите, в рамките на един работен ден средствата ще са налични по вашата разплащателна сметка.

 

За въпроси, свързани с твоя кредит или с процеса по кредитиране, можеш да се свържете с нас на телефон 02 817 96 00.

1 Услугата се предлага само за съществуващи клиенти на Пощенска банка, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева (включително и при рефинансиране на текущи кредитни задължения). В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата.

2 „Евротръст Технолъджис“ АД e технологична компания от ново поколение, създадена през 2015 г. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги, който е вписан в Регистъра на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги към Европейската комисия. Евротръст предлага квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.evrotrust.com/landing/bg

Всички данни, предоставени от потребителите при регистрация и ползване на мобилното приложение на Евротръст, се използват и обработват от „Евротръст Технолъджис“ АД като доставчик на удостоверителни услуги. „Юробанк България“ АД не е доставчик на удостоверителни услуги и не носи отговорност за издаването и използването на квалифицираните електронни подписи, предлагани от Евротръст, за сигурното и надеждно функциониране на мобилното приложение на Евротръст, както и за сигурността на данните, събирани и обработвани чрез мобилното приложение на Евротръст, включително, но не само в случаите, в които потребителят използва приложението на устройство с модифицирана операционна система и/или на което е инсталиран софтуер, който не е одобрен от производителя на устройството и/или на неговата операционна система.