Информация относно качеството на изпълнение на сделките

Съгласно регулаторните изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016, в настоящата секция осигуряваме информация относно качеството на изпълнение на сделките.

Информация по Делегиран Регламент 2017-575 за Q3 2022

Архив