Търговия на международни фондови пазари

Пощенска банка предоставя на своите клиенти достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия. Тези борси предлагат изключително широк набор от финансови инструменти, включващи както акции на най-големите световноизвестни компании, така и изключително популярните борсово търгувани фондове (ETFs), чрез които на практика можете да инвестирате във всички основни класове активи или да получите експозиция към цели пазари, региони или икономически сектори и зони. Повече информация за тези инвестиционни възможности можете да намерите тук .

Пощенска банка осигурява реална доставка, както и съхранение на закупените акции и други финансови инструменти. Реалната доставка, от една страна, Ви дава по-голяма сигурност на инвестицията, а от друга страна, гарантира всички права на акционер в съответната компания или притежател на дялове от ETF. Пощенска банка съхранява чуждестранните финансови инструменти в банки поддепозитари чрез световноизвестната Bank of New York Mellon.

Списък на предлаганите чуждестранни фондови пазари, списък на институциите, в които се съхраняват финансовите инструменти, подробна информация за видовете финансови инструменти и свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Таксите и комисионите за сделки на българския капиталов пазар и за съхранение на финансовите инструменти са описани в Тарифата на банката.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към секция "Инвестиционно посредничество":
 

02/81 66 484
e-mail: equities@postbank.bg

Документи