Референтен лихвен процент на “Юробанк България” АД, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България (РЛП)

Референтен лихвен процент на “Юробанк България АД, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България (РЛП)

 

Индекс / Дата-наактуализация

РЛП1

3М зРЛП2

6М зРЛП3

1.7.2018

0,08%

0,09%

0,14%

1.8.2018

0,13%

-

-

1.9.2018

0,10%

-

-

1.10.2018

0,06%

0,07%

-

1.11.2018

0,07%

-

-

1.12.2018

0,07%

-

-

1.01.2019

0,08%

0,04%

0,17%

1.02.2019

0,09%,

-

-

1.03.2019

0,05%

-

-

1.04.2019

0,07%

0,04%

-

1.05.2019

0,04%

-

-

1.06.2019

0,04%

-

-

1.07.2019

0,06%

0,05%

0,13%

1.08.2019

0,06%

-

-

1.09.2019

0,04%

-

-

1.10.2019

0,01%

0,04%

-

1.11.2019

0,02%

-

-

 1.12.2019  0,03%  -  -
 2.01.2020  0,05%  0,04%  0,12% 
3.02.2020  0,05%   -
2.03.2020 0,03%  -
1.04.2020  0,00% 0,03%  
4.05.2020  0,01% -
1.06.2020   0,00%   -
1.07.2020  0,00% 0,02% 0,06% 
1.08.2020  0,00% - -
1.09.2020   0,00%  - -
1.10.2020  0,00% 0,02%  -
2.11.2020  0,00% - -
1.12.2020  0,00% - -
4.01.2021  0,00% 0,02% 0,07%
1.02.2021  0,00% - -
1.03.2021   0,00% - -
1.04.2021  0,00%  0.01%   -
5.05.2021    0,00% 
1.06.2021  0,00% - -
1.07.2021  0,00% 0,01% 0,08%
2.08.2021  0,00% - -
1.09.2021  0,00% - -
1.10.2021  0,00% 0,01%  
1.11.2021  0,00% - -
 1.12.2021   0,00%
 4.01.2022 0,00%  0,03% 0,10%
 1.02.2022 0,00% 
 1.03.2022 0,00% 
 1.04.2022  0,00%   0,06%   
 3.05.2022 0,00%   - 

 - 

  1.06.2022 0,00%    
  1.07.2022  0,00%  0,06% 0,09%
  1.08.2022 0,00%    
  1.09.2022  0,00%   -
  3.10.2022  0,15% 0,17%  -
 01.11.2022 0,28%   -  - 
 01.12.2022 0,50%  -   - 
 03.01.2023 0,63%  0,14%  0,45% 
 01.02.2023  0,60%   -  -
 01.03.2023 0,66%  -  - 
 03.04.2023 0,96%  0,22%  - 
02.05.2023  1,20%   - -
01.06.2023  1,32%  -  - 
03.07.2023  1,56%  0,28%   0,33%
01.08.2023  1,84%   -   -
01.09.2023  1,78%   -   - 
02.10.2023 1,84%  0,25%   
01.11.2023   2,31%  -  - 
01.12.2023 1,76%  -   -
02.01.2024  2,15%  0,80%  0,46% 
01.02.2024  2,20%  - 
01.03.2024 2,16% - - 
01.04.2024 1,97% 0,52%  -
02.05.2024 1,54%  -   -

1.  Референтен лихвен процент определен съгласно Методика на „Юробанк България“ АД за изчисляване на референтен лихвен процент, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България в български лева след 01.07.2018 година, съгласно Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

2. Заместващ Референтен лихвен процент за ипотечни кредити и овърдрафти на физически лица със сключени договори преди 02.07.2018 година определен съгласно Методология на “Юробанк България“ АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени с „Банка Пиреос България“ АД преди 01.07.2018 година, при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор

3. Заместващ Референтен лихвен процент за потребителски кредити на физически лица със сключени договори преди 02.07.2018 година определен съгласно Методология на “Юробанк България“ АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени с „Банка Пиреос България“ АД преди 01.07.2018 година, при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор