Овърдрафт

С Пакетна програма "Premium Extra" получавате:

  • Преференциални лихвени условия 
  • Без такса за разглеждане на искане на овърдрафт;

 

Заявете среща с наш банкер и разберете какви са условията за ползване на овърдрафт с пакетната програма “Premium Extra”.

 

 

* Предложението е валидно за клиенти, при подаване на искане за нов овърдрафт, в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма „Premium Extra”, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“. За да научите повече - заявете среща с наш банкер или позвънете на нашия Premium Call center. За да получите вашата индивидуална оферта посетете удобен за вас център за Premium banking.