НОВО! Дистанционно подписване на документи

 

Дистанционно подписване на документи за клиенти на Premium банкиране

 

Premium клиентите на Пощенка банка имат възможността да подпишат всички необходими документи за потребителски кредит1, овърдрафт1, кредитна или дебитна карта1, спестовна сметка1 или пакетна програма Premium1 или Premium Extra1, застраховки1, интернет банкиране1 и др., изцяло дистанционно, посредством Квалифициран Електронен подпис - КЕП.

 

Как може да ползвам услугата?

Свържете се с Вашия Premium банкер и след като уточните всички детайли, относно Вашето искане, той ще Ви информира за целия последващ процес по дистанционно подписване на документите.

 

Кои документи мога да подписвам с Квалифициран Електронен подпис?

 

Тук може да намерите пълният списък от документи, които има възможност да бъдат подписани и КЕП.

 

Как се извършва дистанционното подписване на документи?

Подписването се осъществява посредством облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП), който се издава чрез мобилното приложение на Евротръст Технолоджис2. Целият процес е напълно безплатен, а за подписването на документи с облачен КЕП не се налага използването на допълнително устройство, за разлика от стандартните електронни подписи.

 

 

 • Стъпка 1: Свалете приложението на Евротръст Технолоджис на вашия смартфон от Google play или App store. Устройството трябва да има минимална версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за устройства с операционна система Android.
Google play                                                                                                 
Google play
Google play
App store
 

 

 • Стъпка 2:
  Регистрирайте се в приложението и следвайте указанията. След успешна идентификация ще ви бъде издаден безплатен облачен КЕП.
Step 2

 • Стъпка 3:
  Служител на банката ще ви изпрати подписани всички необходими документи за желания от вас продукт. Те ще бъдат налични в приложението, като ще получите известие на вашето смарт устройство за чакащи документи за подписване.
 • Стъпка 4:
  За да завършите процедурата, влезте в приложението на Евротръст и въведете ПИН код-а, който сте задали предварително при регистрацията си:
Step 2

 • Стъпка 5:
  Прегледайте внимателно документите и ги подпишете с издадения от Евротръст КЕП, като натиснете бутона "Подпиши безплатно".
 • Стъпка 6: При одобрение на искане за потребителски кредит, след като служител на банката обработи документите, в рамките на един работен ден средствата ще са налични по Вашата разплащателна сметка.
 

За да разберете как може да да станете клиент на Premium banking , можете да позвъните на нашия Premium Call Center - 0800 18 333

 

Услугата се предлага само за съществуващи клиенти на Пощенска банка. Premium клиентите могат да се възползват от услугата, ако са заявили желание за ползване на посочените банкови продукти при проведена Видео среща със служител Premium банкиране и при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 70 000 лева (включително и при рефинансиране на текущи кредитни задължения), при кредит овърдрафт в размер до 10 000 лева, при кандидатстване за кредитна карта, при заявяване на дебитна карта към съществуваща сметка на клиента, застраховка „Защита на плащанията“ към потребителски кредит, кредитна карта или овърдрафт, застраховка „Карт протект“ към дебитна карта и промяна в регистрация за услугата Интернет банкиране. За пакетната програма "Premium Extra" и пакетната програма "Premium" и включените в тях банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Подписването на договора за кредитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при необходимост от поръчител; (ii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Подписването на договора за дебитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (ii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата.

2 „Евротръст Технолъджис“ АД e технологична компания от ново поколение, създадена през 2015 г. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги, който е вписан в Регистъра на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги към Европейската комисия. Евротръст предлага квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.evrotrust.com/landing/bg

Всички данни, предоставени от потребителите при регистрация и ползване на мобилното приложение на Евротръст, се използват и обработват от „Евротръст Технолъджис“ АД като доставчик на удостоверителни услуги. „Юробанк България“ АД не е доставчик на удостоверителни услуги и не носи отговорност за издаването и използването на квалифицираните електронни подписи, предлагани от Евротръст, за сигурното и надеждно функциониране на мобилното приложение на Евротръст, както и за сигурността на данните, събирани и обработвани чрез мобилното приложение на Евротръст, включително, но не само в случаите, в които потребителят използва приложението на устройство с модифицирана операционна система и/или на което е инсталиран софтуер, който не е одобрен от производителя на устройството и/или на неговата операционна система. 

 

Документи