Подаването на онлайн заявление е лесно и е напълно безплатно за Вас. Попълнете необходимите данни след което служител на Банката ще се свърже с Вас, за корекции, предоставяне на допълнителни документи и информация, необходими за актуализацията.

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

ПРЕДСТАВЯНА ОТ

СЪГЛАСИЕ

С настоящото заявление за Дистанционна актуализация на клиентските данни на представляваното от Вас предприятие имате възможност да подпишете изцяло дистанционно всички документи чрез облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) от Евротръст - нужно е само да свалите мобилното приложение на Евротръст, да следвате стъпките и да подпишете документите. Повече информация за дистанционно подписване на документи с Евротръст можете да намерите Тук.