Дистанционна актуализация на клиентски данни

Подаването на онлайн заявление е лесно и е напълно безплатно за Вас. Попълнете необходимите данни след което служител на Банката ще се свърже с Вас, за корекции, предоставяне на допълнителни документи и информация, необходими за актуализацията.

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

ПРЕДСТАВЯНА ОТ

СЪГЛАСИЕ

С настоящото заявление за Дистанционна актуализация на клиентските данни на представляваното от Вас предприятие имате възможност да подпишете изцяло дистанционно всички документи чрез облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) от Евротръст - нужно е само да свалите мобилното приложение на Евротръст, да следвате стъпките и да подпишете документите. Повече информация за дистанционно подписване на документи с Евротръст можете да намерите Тук.

Банката не предоставя възможност за дистанционна актуализация на клиентски данни, в случаите когато: представляваният от Вас стопански субект е чуждестранно юридическо лице или има чуждестранно участие в собствеността и/или представителната власт; и/или Вие, в качеството си на законен представител на стопанския субект, не сте се легитимирал в офис на Банката като такъв и/или се разпореждате само заедно с друг/и Законни представители.

Банката приема за обработка подадени само от  законен представител на стопанския субект заявления за дистанционна актуализация на клиентски данни. Заявления за актуализация на: служебен телефонен номер, мобилен телефонен номер, e-mail адрес на стопанския субект, се подават само във финансов център на банката.