КАКВО Е ЦЕННО ЗА ВАС, ЗНАЕТЕ САМО ВИЕ. НИЕ ГО ЗАЩИТАВАМЕ.

Пощенска банка предоставя на своите клиенти банкови сейфове за съхранение на ценности и вещи в Гражданските си Трезори

Предимства при използването на банкови касети за съхраняване на ценности:

 • Високо ниво на конфиденциалност и професионално обслужване от служители с дългогодишен опит;
 • Само Вие или оторизираното от Вас лице имате достъп до съдържанието на сейфа;
 • Индивидуална консултация при избор на размер на банков сейф според Вашите нужди и желания;
 • Висока степен на сигурност при съхраняване на ценностите в банкови помещения тип Граждански Трезор, отговарящи на всички изисквания за сигурност;
 • Неограничен достъп в рамките на работното време на Трезора от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа - Клонова мрежа

Условия и такси и за ползване на личен сейф в Банката

 • Сейфове се предоставят на физически лица срещу представяне на документ за самоличност
 • Вложените в сейфа вещи са без обявена стойност и съдържание
 • Таксата за наемане на сейф зависи от размера на сейфа - Тарифа

Локации на Гражданските Трезори

 • София
  Клон София НДК – пл.“България“ № 1, 02/816 66 00
  Клон София Съдебна палата – бул.“Витоша“ № 3, 02/ 816 65 10
  Клон София Дондуков – бул.“Дондуков“ № 4-6, 02/ 930 71 09
 • Пловдив
  Клон Пловдив – ул. „Антим I“ № 2Б, 032/65 59 00
 • Бургас
  Клон Бургас – ул. “Конт Адрованти“ № 9, 056/ 87 69 00 
 • Варна
  Клон Варна Чаталджа – бул.“Осми Приморски полк“ № 100, 052/ 68 69 50