НОВО! Пощенска банка с нова безконтактна функционалност на банкомати и устройства за самообслужване

Банкирайте безконтактно1, само с доближаване на вашата карта на банкомати и устройства за самообслужване в дигиталните ни зони за експресно банкиране.

 

Над 120 банкомата (АТМ устройства) и устройства в дигиталните зони за експресно банкиране на Пощенска банка, в цялата страна предоставят новата ни безконтактна функционалност.

 

Вече бързо и сигурно може да извършите и безконтактно всички операции, достъпни на нашите банкомати и устройства за самообслужване в дигиталните зони за експресно банкиране, с изключение на смяна на ПИН код2.

Единственото, което е необходимо за извършване на операциите е да разполагате с активна безконтактна карта, която да доближите до безконтактния четец на съответното устройство3.

От безконтактната функционалност за извършване на основни операции може да се възползва всеки клиент с безконтактна карта, независимо от банката-издател4.

 

Достъпни услуги на банкоматите на Пощенска банка, които вече могат да се извършват и безконтактно са:

  • Теглене на пари в брой
  • Внасяне на пари в брой по карта5
  • Проверка на баланс
  • Плащане на битови сметки
  • Плащане на задължение по кредитна карта от Пощенска банка
  • Получаване на парични преводи от Western Union по дебитна карта, издадена от Пощенска банка

Клиентите на Пощенска банка могат да използват безконтактно и разширените функционалности в дигиталните зони за експресно банкиране (тук)

 

Виж всички локации и намери най-близката и удобна за теб! (тук)

 

1 Услугата за безконтактно извършване на операции е достъпна за картодържатели на безконтактни карти, независимо от банката-издател и позволява извършването на платежни и неплатежни операции, при които картата, служеща за средство за идентификация, се допира/доближава до съответното терминално устройство АТМ, респ. терминално устройство за самообслужване, без да е необходимо последната да се поставя/прокарва в/през устройството, съобразно Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД/респ. Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД, както и в Общите условия на „Юробанк България АД“, приложими за издаване и използване на съответния вид карта: кредитна, дебитна или предплатена.

 

2 Безконтактната функционалност на АТМ устройствата, респ. на терминалните устройства за самообслужване в зоните за дигитално банкиране на Пощенска банка е приложима за всички допустими операции с карти, съобразно Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД, както и в Общите условия на „Юробанк България АД“, приложими за съответния вид карта: кредитна, дебитна или предплатена, с изключение на услугата за смяна на ПИН, която не е достъпна чрез безконтактната функционалност на устройствата на банката.

 

За извършването на конкретна операция може да е необходимо и съответно потвърждаване чрез въвеждане на ПИН, еднократен код, изпратен чрез СМС съобщение или друг способ, според вида на съответния вид операция и съгласно Общите условия на банката.

 

4 На АТМ устройствата, както и на устройствата за самообслужване в дигиталните зони на Пощенска банка могат да се извършват безконтактно основни операции с всички безконтактни карти, независимо от банката-издател като за клиенти на други банки са валидни само част от функционалностите на устройствата, сред които теглене на пари в брой и плащане на битови сметки от карта.

 

5 Услугата е достъпна само на АТМ устройства с депозитна функция, обозначени с „Вноска на банкомат“, съобразно Общите условия на „Юробанк България АД“, приложими за съответния вид карта: кредитна, дебитна или предплатена.