Гратисен период и плащане на задължението по кредитната карта

Всеки месец ще получавате извлечение (на посочен от Вас e-mail или по пощата, на хартиен носител) с подробно описание на извършените за периода трансакции, дължими лихви и такси. Датата на издаване на Вашето месечно извлечение е посочена в писмото, което Ви изпращаме заедно с Вашата нова кредитна карта. Извлечението е налично и във Вашето онлайн или мобилно банкиране от Пощенска банка.

В срока за плащане във Вашето извлечение, Вие имате следните възможности:

  • Изцяло да погасите използвания кредитен лимит, без да дължите лихва за направените в периода на извлечение покупки. Ако имате карта Mastercard Cash, лихва няма да се начисли и за теглене на пари в брой.
  • Да направите минимално плащане от 3%, но не по-малко от 15 лв. По този начин картата е редовна, но лихвата е дължима.
  • Да направите плащане в размер над минимално изискуемия.

Месечното плащане на усвоения кредитен лимит може да направите по следните начини:

  • Чрез онлайн банкиране на Пощенска банка на www.e-postbank.bg. Регистрацията за услугата Интернет банкиране е безплатна и става с еднократно посещение в удобен за Вас клон на Банката. За Ваше удобство, може също да се регистрирате и онлайн
  • Да платите задължението си по кредитната си карта на банкомат с депозитна функция на Пощенска банка, повече информация тук.
  • В брой в офисите на Пощенска банка.
  • С банков превод по IBAN сметка BG 80 BPBI 9920 10 01010109, BIC код BPBIBGSF при Юробанк България АД. Платежното нареждане е необходимо да съдържа трите имена на картодържателя, а в полето "Основание за плащане" е нужно да са посочени номер на кредитната карта и ЕГН на картодържателя. Препоръчваме да направите превода няколко дни преди крайната дата за плащане.
  • Автоматично, чрез директен дебит от сметка в Юробанк България. На крайната дата за плащане автоматично ще бъде превеждана указаната от Вас сума за плащане. За да заявите желанието си да ползвате услугата "Автоматично погасяване" чрез директен дебит е необходимо да попълните молба по образец в офисите на Пощенска банка
  • Чрез системата ePay.bg на адрес: www.epay.bg,
  • На банкомат чрез услугата В-Pay - в меню "Други услуги", след въвеждане на код 10001.

Как може да ползвате кредитната си карта от Пощенска Банка за всички разходи в ежедневието си, без да дължите лихва?

Благодарение на гратисния период до 50 дни за покупки с кредитна карта (до 45 дни за покупки и теглене на пари в брой с карта Mastercard Cash). Гратисният период означава, че средствата, използвани за покупки с кредитната Ви карта могат да бъдат ползвани без да дължите лихва в рамките период до 50 дни (съответно до 45 дни за Mastercad Cash), в зависимост от датата на направената трансакция и датата на Вашето месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погаси цялото задължение по картата за текущия период. Например - ако вашето извлечение излезе на 10-то число и срокът за месечно плащане е например 31-во число, всяка покупка, направена преди този срок ще има гратисен период от датата, на която е направена, до крайния срок за плащане. Ако например закупите стока на ПОС устройство на първо число, то Вашият гратисен период ще бъде от първи до крайната дата за плащане, тоест 31 дни. Най- дълъг гратисен период се получава, ако направите покупка непосредствено след датата, на която излиза извлечението Ви за текущия период, защото тази трансакция ще се отрази чак в следващото Ви извлечение и така ще дължите плащане до 50 дни. 

Имате и допълнителна възможност с едно обаждане до нашия Кол център да разсрочите всяка ваша покупка или теглене на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски без лихва срещу минимална такса, с което да си осигурите планиране на задължението във времето и много изгодни условия за ползване на сума от Вашия кредитен лимит, защото върху покупката няма да Ви се начислява лихва за избрания период.