Информация за сключени сделки

Вид на сделката: Продажба
Пазар: Извънборсов
Облигация с ISIN: XS1856122103
Номинал: 1 500 000 евро
Чиста цена: EUR 97.00
Дата и час на сделката: 20.07.2018; 14:56:29
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (venue XOFF).

 

Вид на сделката: Покупка
Пазар: Извънборсов
Акции с ISIN: BG1100036026
Количество: 13160
Цена за една акция: BGN 25.00
Дата и час на сделката: 26.04.2011; 16:06
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

 

Вид на сделката: Продажба
Пазар:Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 90257
Цена за една акция: BGN 93.1757
Дата и час на сделката: 28.12.2010; 15:51:00
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

 

Вид на сделката: Покупка
Пазар:Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 90257
Цена за една акция: BGN 93.1757
Дата и час на сделката: 28.12.2010; 15:51:00
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

 

Вид на сделката: Репо сделка
Пазар:Извънборсов
Акции с ISIN: BG1100075065
Количество: 115224
Цена за една акция: BGN 5.09
Дата и час на сделката: 29.11.2010; 16:18:47
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

 

Тип на сделката: Продава
Пазар:Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 6057
Цена за една акция: BGN 98.97
Дата на сделката: 26.10.2010

 

Тип на сделката: Купува
Пазар:Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 6057
Цена за една акция: BGN 98.97
Дата на сделката: 26.10.2010

 

Тип на сделката: Продава
Пазар: Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 90 000
Цена за една акция: BGN 98.97
Дата на сделката: 25.10.2010

 

Тип на сделката: Продава
Пазар: Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 174301
Цена за една акция: BGN 98.97
Дата на сделката: 25.10.2010

 

Тип на сделката: Купува
Пазар: Извънборсов
Акции с ISIN: BG11ZESOAT12
Количество: 264 301
Цена за една акция: BGN 98.97
Дата на сделката: 25.10.2010

 

Тип на сделката: Продава
Облигации с ISIN: BG2100036065
Количество: 3500
Чиста цена: BGN 98.30
Натрупана лихва: 1.5394
Дата на сделката: 24.07.2009
 

 

Тип на сделката: Продава
Облигации с ISIN: BG2100036065
Количество: 5000
Чиста цена: BGN 98.30
Натрупана лихва: 1.5394
Дата на сделката: 24.07.2009

Вид на сделката: Покупка
Пазар: Извънборсов
Акции с ISIN: BG1100036026
Количество: 13160
Цена за една акция: BGN 25.00
Дата и час на сделката: 26.04.2011; 16:06
Сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.