Милена Ванева

Прокурист

Г-жа Милена Ванева е началник на управление "Правно" в Пощенска банка от 2005 г. През септември 2011 г. тя е официално вписана и като прокурист на банката. В качество си на прокурист г-жа Ванева има право да представлява банката заедно с изпълнителен директор пред всички физически и юридически лица в процеса на осъществяане на дейността на банката.

Преди да се присъедини към екипа на Пощенска банка, г-жа Ванева е заемала позиции на ръководител на правните отдели в "Ейч Ви Би Банк Биохим" и ПроКредит Банк и юрисконсулт в "Райфайзенбанк България". В началото на кариерата си работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия и в адвокатска кантора "Кьолер и партньори".