Oнлайн подписване на документи

Сега имате възможност да подпишете изцяло дистанционно Вашата Декларация за обработване на информация, съдържаща се в информационната система на НОИ, в няколко лесни стъпки, без да посещавате офис на банката. Всичко, от което се нуждаете, е Вашият смартфон. Декларацията е необходима за правилната оценка на Вашата кредитоспособност, във връзка с подадено от Вас онлайн искане за кредитен продукт (потребителски кредит, овърдрафт, жилищен кредит или кредитна карта).

Кой може да ползва услугата?

От възможността за дистанционно подписване на Декларацията за обработване на информация, могат да се възползват лицата, кандидатствали онлайн за съответния вид кредитен продукт от Пощенска банка, които са изявили изрично желание да подпишат Декларацията онлайн.

Как се извършва дистанционното подписване на документи?

След като подадете Вашето онлайн искане за кредит, на посочения от Вас телефон ще се свърже експерт на банката, с който да уточните как ще бъде подписана необходимата декларация. В случай че изберете дистанционно подписване, експертът ще Ви изпрати e-mail/SMS с информация за процеса на подписване и линк към настоящата страница.

Подписването се осъществява чрез облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП), който се издава през мобилното приложение на Евротръст Технолоджис1. Целият процес е напълно безплатен, а подписването на документи с облачен КЕП не налага използването на допълнително устройство, както при стандартните електронни подписи.

Какво е необходимо да направите?

Следвайте описаните по–долу стъпки, за да инсталирате приложението на Евротръст Технолоджис и успешно да подпишете Вашата Декларация за обработване на информация, съдържаща се в информационната система на НОИ.

 

 • Стъпка 1: Свалете приложението на Евротръст Технолоджис на Вашия смартфон от Google play или App store. Устройството трябва да има минимална версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за устройства с операционна система Android.
 Google play                                                                                                 
Google play
Google play
App store

 • Стъпка 2:
  Регистрирайте се в приложението и следвайте указанията. След успешна идентификация ще Ви бъде издаден безплатен облачен КЕП.
Step 2

 • Стъпка 3:
  Служител на банката ще Ви изпрати образец на Декларация за обработване на информация, съдържаща се в информационната система на НОИ, с попълнени трите Ви имена и ЕГН. Декларацията ще бъде налична в приложението, като ще получите известие на Вашето смарт устройство за чакащ документ за подписване.
 • Стъпка 4:
  За да завършите процедурата, влезте в приложението на Евротръст и въведете ПИН код-а, който сте задали предварително при регистрацията Ви:
Step 2

 • Стъпка 5:
  Прегледайте внимателно изпратената Декларация и я подпишете с издадения от Евротръст КЕП, като натиснете бутона "Подпиши безплатно".
 • Стъпка 6: Служител на банката ще обработи документите и ще се свърже с Вас.

 

1 „Евротръст Технолъджис“ АД e технологична компания от ново поколение, създадена през 2015 г. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги, който е вписан в Регистъра на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги към Европейската комисия. Евротръст предлага квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.evrotrust.com/landing/bg

Всички данни, предоставени от потребителите при регистрация и ползване на мобилното приложение на Евротръст, се използват и обработват от „Евротръст Технолъджис“ АД като доставчик на удостоверителни услуги. „Юробанк България“ АД не е доставчик на удостоверителни услуги и не носи отговорност за издаването и използването на квалифицираните електронни подписи, предлагани от Евротръст, за сигурното и надеждно функциониране на мобилното приложение на Евротръст, както и за сигурността на данните, събирани и обработвани чрез мобилното приложение на Евротръст, включително, но не само в случаите, в които потребителят използва приложението на устройство с модифицирана операционна система и/или на което е инсталиран софтуер, който не е одобрен от производителя на устройството и/или на неговата операционна система.