Често задавани въпроси

Ефективен ли е факторингът от гледна точка на разходите?
Ако сравнявате факторинга с кредитна застраховка и банкови продукти, акредитиви и т.н., тогава разходите са сравними. Това, което е по-трудно да бъде изчислено, са добавените ползи от нашите услуги. Достъпът до източник на финансиране, който е обвързан с растежа на Вашия бизнес, може да Ви помогне да постигнете много по-големи нива на приходи. Намаляването на разходите за администрация и събиране на търговските вземания би могло да бъде значително, също както и изгодите от намалени лихвени разходи - резултат от скъсените кредитни периоди. От друга страна, по-високият процент на покритие в сравнение с традиционното експортно застраховане Ви дава допълнителна сигурност, необходима за разгръщане на Вашия износ.

Как ще реагират моите клиенти?
Според нас те ще приветстват идеята за факторинг, ако им обясните, че той им позволява да купуват на отложено плащане, вместо да предплащат или да използват акредитив или банкова гаранция. Допълнително предимство за Вашите чуждестранни клиенти е възможността да заплащат на местно ниво, вместо да извършват международни преводи.

Кои държави покривате?
Пощенска банка е член на Factors Chain International (FCI). Това е глобална мрежа от водещи факторинг компании, чиято обща цел е да улеснят международната търговия чрез факторинга и свързаните с него услуги. Чрез своите над 260 партньора от FCI Пощенска банка може да предлага услугите си в над 70 държави от Европа, Югоизточна Азия, Северна и Южна Америка. Повече информация и пълен списък с обслужваните страни можете да намерите на интернет страницата на  FCI