Асен Ягодин

Член на УС и изпълнителен директор

Асен Ягодин е изпълнителен директор с ресор "Корпоративно банкиране и финансови пазари". Той започва своята професионална кариера през 1993 г. като касиер в един от софийските клонове на Българска Пощенска Банка. През същата година е преназначен като младши дилър в новосформираното управление "Паричен и капиталов пазар", което оглавява две години по-късно. През 2001 г. г-н Ягодин е избран за член на Съвета на директорите на финансовата институция, а от 2004 г. до 2011 г. е неин изпълнителен директор. Междувременно заема позиции в борда на Асоциацията на банките в България (АББ), като в периода 2010 – 2013 г. е негов заместник-председател. През 2009 г. е избран за член на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса - София, като от началото на 2010 г. до момента е негов Председател. В периода 2011 г. – 2013 г. г-н Ягодин заема поста Главен изпълнителен директор и Председател на УС на Българска Банка за Развитие АД.

Г-н Асен Ягодин притежава магистърски степени по "Финанси" (1992) от Университета за национално и световно стопанство и по "Бизнес Администрация" (2005) от Американския университет в България. В периода 1994 г. - 2001 г. придобива допълнителен професионален опит чрез специализации в Салмон Смит Барни-Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерството на финансите на Люксембург и др.

През 2010 г. г-н Асен Ягодин получава престижното отличие "Банкер на годината", а през 2012 г. му е присъдена наградата "Мистър Икономика" за принос към развитието на малкия и среден бизнес в България.