Новини

Уведомление до клиенти

Уважаеми клиенти,
За да направим нашето мобилно банкиране "m-Postbank" още по-функционално, бихме искали да ви информираме, че считано от 21.09.2020 г. премахваме отделния дневен лимит за този канал.
С тази промяна, заложеният при регистрацията за Услугата Интернет банкиране или на по-късен етап, дневен лимит по сметка,* ще бъде общ за двата канала за достъп до Услугата – през сайта ("e-Postbank") или през мобилно банкиране ("m-Postbank"). При "m-Postbank" ще се прилага и максимален размер на единичен превод (лимит за трансакция).**
Напомняме, че можете да заявите онлайн промяна на лимитите по сметка*** във Вашия профил в "e-Postbank", както и в офис на Банката.
Промяната ще влезе в сила автоматично за всички потребители на "e-Postbank" и на "m-Postbank" от дата 21.09.2020 г., освен ако до тази дата изрично писмено не бъде заявен отказ Услугата в офис на Банката.
Пълният текст на обновените „Общи условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“, в сила от 21.09.2020 г., можете да откриете на www.postbank.bg.

С уважение,
Екипът на Пощенска банка


* Дневен лимит по сметка – максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие общо за двата канала за достъп до услугата "Интернет банкиране" - през сайта на банката ("e-Postbank") и през приложението за мобилно банкиране  ("m-Postbank").
** Максимален размер на единичен превод (лимит за трансакция) през Мобилното банкиране ("m-Postbank") е до 30 000 BGN или тяхната равностойност в други валути.
*** Право за подаване на заявки за онлайн промяна на лимити имат клиентите физически лица, при които Оправомощения държател за услугата Интернет банкиране съвпада с Титуляра на сметка. Клиентите, които са регистрирани в ТРРЮЛНЦ или са лица упражняващи свободни професии трябва да заявят изрично това право в офис на Банката. Промяна на лимит е възможно да се заяви и в офис на Банката от Титуляра на сметка с подписване на документи по неин образец.