Устойчиво финансиране

В Пощенска банка напълно осъзнаваме положителното икономическо и социално въздействие на решенията, заложени в стратегията на банката, като част от мисията й да инвестира в устойчиво развитие и да подпомага зелената трансформация. Ето защо постоянно разширяваме богатото портфолио от зелени продукти и услуги, които банката предлага на своите клиенти: ЕКО АвтокредитЗелен кредит СЕГАСтруктуриран Депозит INDEX Climate Change.