В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
21.05.2024 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.947 1.9605 1
21.05.2024 USD 1.80078 1.7656 1.8376 1.7638 1.8394 1
21.05.2024 GBP 2.28624 2.2423 2.3259 2.24 2.3293 1
21.05.2024 CHF 1.97959 1.9515 2.0033 1.9489 2.0059 1
21.05.2024 AUD 1.20292 1.1691 1.2291 0 0 1
21.05.2024 DKK 2.62137 2.5427 2.6999 0 0 10
21.05.2024 NOK 1.68439 1.6293 1.7301 0 0 10
21.05.2024 SEK 1.68422 1.6498 1.7171 0 0 10
21.05.2024 TRY 5.59248 5.3071 5.8657 0 0 100
21.05.2024 RUB 1.66878 0.7945 2.9795 0 0 100
21.05.2024 RON 3.93132 3.7348 4.128 0 0 10
21.05.2024 CAD 1.32169 1.288 1.354 0 0 1
21.05.2024 PLN 4.59838 4.4826 4.7125 0 0 10
21.05.2024 JPY 1.15559 1.1282 1.1743 0 0 100
21.05.2024 CNY 2.4896 2.4147 2.5641 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.