Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
01.01.0001 CCY 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари"