Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
06.10.2022 EUR 1.95583 1.9490 1.9599 1.9470 1.9605 1
06.10.2022 AUD 1.28142 1.2549 1.3192 0.0000 0.0000 1
06.10.2022 DKK 2.62916 2.5504 2.7081 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 NOK 1.87559 1.8271 1.9401 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 USD 1.98360 1.9335 2.0125 1.9316 2.0144 1
06.10.2022 CHF 2.01445 1.9848 2.0366 1.9822 2.0392 1
06.10.2022 GBP 2.23312 2.1949 2.2767 2.1927 2.2801 1
06.10.2022 SEK 1.79883 1.7694 1.8416 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 TRY 1.06765 1.0089 1.1151 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 RUB 1.66878 1.2994 4.8728 0.0000 0.0000 100
06.10.2022 RON 3.96206 3.7662 4.1626 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 CAD 1.45145 1.4162 1.4888 0.0000 0.0000 1
06.10.2022 PLN 4.03222 3.9563 4.1592 0.0000 0.0000 10
06.10.2022 JPY 1.37078 1.3370 1.3916 0.0000 0.0000 100
06.10.2022 CNY 2.78751 2.6894 2.8558 0.0000 0.0000 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.