Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
08.06.2023 EUR 1.95583 1.9490 1.9599 1.9470 1.9605 1
08.06.2023 AUD 1.22209 1.1853 1.2461 0.0000 0.0000 1
08.06.2023 DKK 2.62549 2.5468 2.7043 0.0000 0.0000 10
08.06.2023 NOK 1.65783 1.6039 1.7032 0.0000 0.0000 10
08.06.2023 USD 1.82498 1.7898 1.8629 1.7880 1.8647 1
08.06.2023 CHF 2.01549 1.9821 2.0339 1.9795 2.0365 1
08.06.2023 GBP 2.27501 2.2270 2.3099 2.2247 2.3133 1
08.06.2023 SEK 1.68236 1.6445 1.7116 0.0000 0.0000 10
08.06.2023 TRY 7.88880 7.4402 8.2234 0.0000 0.0000 100
08.06.2023 RUB 1.66878 0.8960 3.3599 0.0000 0.0000 100
08.06.2023 RON 3.94432 3.7461 4.1404 0.0000 0.0000 10
08.06.2023 CAD 1.36285 1.3324 1.4007 0.0000 0.0000 1
08.06.2023 PLN 4.37595 4.2471 4.4649 0.0000 0.0000 10
08.06.2023 JPY 1.30895 1.2811 1.3333 0.0000 0.0000 100
08.06.2023 CNY 2.56553 2.4817 2.6352 0.0000 0.0000 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.