Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
16.12.2019 EUR 1.95583 1.9490 1.9599 1.9470 1.9605 1
16.12.2019 AUD 1.21037 1.1769 1.2373 0.0000 0.0000 1
16.12.2019 DKK 2.61716 2.5386 2.6956 0.0000 0.0000 10
16.12.2019 NOK 1.94359 1.8882 2.0050 0.0000 0.0000 10
16.12.2019 USD 1.75034 1.7213 1.7915 1.7195 1.7933 1
16.12.2019 CHF 1.78094 1.7590 1.8108 1.7564 1.8134 1
16.12.2019 GBP 2.34209 2.3038 2.3897 2.3015 2.3932 1
16.12.2019 SEK 1.87179 1.8360 1.9110 1.8267 1.9203 10
16.12.2019 TRY 3.01723 2.8689 3.1709 0.0000 0.0000 10
16.12.2019 RUB 2.79432 2.6573 2.9371 0.0000 0.0000 100
16.12.2019 RON 4.09212 3.8885 4.2978 0.0000 0.0000 10
16.12.2019 CAD 1.32941 1.3004 1.3671 0.0000 0.0000 1
16.12.2019 PLN 4.57761 4.4562 4.6848 0.0000 0.0000 10
16.12.2019 JPY 1.59751 1.5735 1.6378 0.0000 0.0000 100
16.12.2019 CNY 2.51069 2.4343 2.5848 0.0000 0.0000 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари"