Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
24.11.2020 EUR 1.95583 1.9490 1.9599 1.9470 1.9605 1
24.11.2020 AUD 1.20485 1.1772 1.2375 0.0000 0.0000 1
24.11.2020 DKK 2.62626 2.5483 2.7060 0.0000 0.0000 10
24.11.2020 NOK 1.82954 1.7778 1.8878 0.0000 0.0000 10
24.11.2020 USD 1.64342 1.6174 1.6834 1.6158 1.6851 1
24.11.2020 CHF 1.80995 1.7838 1.8356 1.7812 1.8382 1
24.11.2020 GBP 2.20033 2.1553 2.2356 2.1531 2.2389 1
24.11.2020 SEK 1.91476 1.8777 1.9544 1.8681 1.9639 10
24.11.2020 TRY 2.11131 1.9859 2.1949 0.0000 0.0000 10
24.11.2020 RUB 2.16471 2.0658 2.2832 0.0000 0.0000 100
24.11.2020 RON 4.01278 3.8123 4.2136 0.0000 0.0000 10
24.11.2020 CAD 1.25939 1.2335 1.2968 0.0000 0.0000 1
24.11.2020 PLN 4.37204 4.2661 4.4849 0.0000 0.0000 10
24.11.2020 JPY 1.58405 1.5484 1.6116 0.0000 0.0000 100
24.11.2020 CNY 2.50177 2.4327 2.5831 0.0000 0.0000 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари"