Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
14.04.2021 EUR 1.95583 1.9490 1.9599 1.9470 1.9605 1
14.04.2021 AUD 1.25688 1.2212 1.2838 0.0000 0.0000 1
14.04.2021 DKK 2.62979 2.5508 2.7086 0.0000 0.0000 10
14.04.2021 NOK 1.94137 1.8760 1.9920 0.0000 0.0000 10
14.04.2021 USD 1.63476 1.6025 1.6679 1.6008 1.6695 1
14.04.2021 CHF 1.77271 1.7520 1.8038 1.7494 1.8064 1
14.04.2021 GBP 2.25020 2.2055 2.2877 2.2033 2.2911 1
14.04.2021 SEK 1.92820 1.8855 1.9624 1.8758 1.9720 10
14.04.2021 TRY 2.02065 1.9150 2.1165 0.0000 0.0000 10
14.04.2021 RUB 2.15994 2.0470 2.2624 0.0000 0.0000 100
14.04.2021 RON 3.97203 3.7751 4.1725 0.0000 0.0000 10
14.04.2021 CAD 1.30163 1.2715 1.3368 0.0000 0.0000 1
14.04.2021 PLN 4.29503 4.1777 4.3919 0.0000 0.0000 10
14.04.2021 JPY 1.50068 1.4713 1.5314 0.0000 0.0000 100
14.04.2021 CNY 2.50279 2.4253 2.5753 0.0000 0.0000 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари"