Кредит по програма НГФ

Знаем, че развитието на всеки бизнес изисква подходящи условия и коректен партньор, който да го подкрепя с добри решения в точния момент. Това е причината да търсим нови и атрактивни начини за подпомагане на българските предприемачи.

Пощенска банка използва разнообразни механизми, които да улеснят достъпа до финансиране на бизнес клиентите. Един от тях е споразумението между банката и „Националния гаранционен фонд“ ЕАД, част от групата на „Българска банка за развитие“ ЕАД, което има за цел да осигури на малките и средни предприятия в страната кредитиране при облекчени изисквания за обезпечение.

Kакви кредити могат да се отпускат по Програмата?

  • Кредити за инвестиционни нужди
  • Кредити за оборотни нужди

 

Каква част от обезпечението се покрива по Програмата?

До 50% от размера на отпуснатия кредит

 

Какви са условията по кредитите, обезпечени по Програмата?

Валута - лева или евро

Срок – до 15 години (за инвестиционни кредити); до 6 години (за оборотни кредити)

Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона. Част от обезпечението ще бъде предоставената от НГФ гаранция в размер до 50% от размера на одобрения кредит.

 

Какви възможности получавате?

  • Улеснен достъп до финансиране и подобряване конкурентоспособността на бизнеса;
  • Възможност за реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и/или модернизиране на бизнеса;
  • Възможност за подобряване качеството на произвежданата продукция и/ или увеличаване на производствения капацитет;
  • Оптимизиране на производствените разходи.

 

Повече информация можете да получите в специализираните ни центрове "Банкиране малък бизнес", както и на телефон 02/8179200.