Полезни съвети за обслужване на кредита

Обичайно рефинансирането се прави с цел промяна на условията по кредита и намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането на кредита може да се осъществи, както в банката, от която е изтеглен кредита, така и от друга финансова институция.

На практика, рефинансирането представлява процес на отпускане на нов кредит с цел погасяване на текущия. При рефинансирането ще преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост.

При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите):

  • Такса за Референция от настоящия кредитор
  • Такса за предсрочно погасяване по настоящия кредит в случай, че е дължима съгласно договора

В голяма част от случаите, рефинансирането на кредит има по-добра и по-изгодна за Вас алтернатива и тя е да постигнете търсените от Вас условия по кредита чрез предоговаряне на параметрите на настоящия кредит.
Предоговарянето на договор за кредит се извършва с допълнително споразумение към договора, което обхваща само условията, които са предмет на изменение.
Процесът на предоговаряне е значително по-бърз и лесен, тъй като за настоящия Ви кредитор Вие сте познат клиент с известна кредитна история.


В случай, че искате да направите предоговаряне или да извършите рефинансиране може да направите запитване в обслужващия ви  финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.
 

Основната цел на застраховката е да предпази Вас и Вашето семейство от дългове, настъпили в резултат на различни неприятни събития. В случай на такова, Застрахователят ще изплати директно на кредитора, дължимите от Вас суми.  
Застраховките "Живот“ и/или "Защита на плащанията“ гарантират изплащането на кредита при възникване на неблагоприятни обстоятелства за живота и здравето на клиента.

За повече подробности и сключване на застраховка "Живот" може да се обърнете към нашите експерти в обслужващия ви финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.
 

Пълния списък с предлаганите от Пощенска банка застраховки, може да намерите тук .

 

Това е датата, до която следва да сте внесли сумата за издължаване на месечната вноска по кредита. Препоръчително е да внасяте средствата за дължимата месечна вноска преди настъпването на избраната от Вас падежна дата. Така можете да сте спокойни, че необходимата сума ще е налична на датата на плащане. В случай, че падежната дата не е удобна за Вас, Пощенска банка Ви дава възможност да я промените по време на изплащане на кредита.

За промяна на падежната дата можете да се обърнете към нашите експерти в обслужващия ви  финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.

 

Погасяването на кредитите се извършва чрез заплащането на месечни вноски. Обикновено те представляват сума от вноската по главницата и лихвата за съответния месец при избрания погасителен план. Според начина на погасяване ипотечните кредити се делят на: кредити с анюитетни вноски и кредити с намаляващи вноски.

Анюитетни вноски
Размерът им е един и същ за целия период на кредита. Поради това, този погасителен план е по-известен като погасителен план с равни месечни вноски. При него с времето плащанията по лихвата плавно намаляват и пропорционално се увеличават плащанията по главницата, така че размерът на месечната вноска да остава един и същ. При избор на този вариант Вашите месечни вноски ще бъдат в равен размер, но при издължаването на кредита за целия срок Вие ще платите по-голяма сума на банката, поради по-голямата сума на лихвите, които ще дължите.


Намаляващи вноски

При погасителен план с намаляващи вноски вноските Ви по кредита ще са по-високи в началото и ще намаляват постепенно. При цялостно издължаване за целия срок на кредита ще върнете на банката по-малка сума, тъй като ще платите по-малко лихви. В този случай обаче вноските Ви през първите години ще бъдат осезаемо по-високи, ако ги сравните с погасителен план на анюитетни вноски за същата сума, период и лихва, т.е. погасяването на кредит на намаляващи вноски е вариант за клиенти с по-високи доходи.


Изборът между анюитетни и намаляващи вноски трябва да зависи от Вашия индивидуален финансов план.


За промяна в типа на погастелния план може да направите онлайн запитване тук или да се обърнете към нашите експерти в удобен за Вас офис на Банката .