АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КЛИЕНТСКИ ДАННИ

Наличието на актуални клиентски данни* е от изключителна важност, за да предоставяме възможно най-качествените, защитени и персонализирани решения на нашите клиенти и да бъдем винаги във връзка с тях. 

В тази връзка, Пощенска банка провежда редица кампании за уведомяване на своите клиенти при необходимост от актуализация на данните относно представените документи за самоличност или други клиентски данни. В тези случаи е необходимо клиентите да посетят финансов център на банката, за да обновят данните си.**

Наличието на актуални и коректни клиентски данни е необходимо, за да можем да осигурим на клиентите:

 • Високо ниво на сигурност и защита чрез съвременни средства за потвърждаване на плащания;
 • Навременна информация за настъпили или предстоящи важни промени и новини;
 • Възможност да се възползват от пълния набор иновативни дигитални услуги, като:
  • Най-новото и модерно дигитално решение за управление на личните финанси – мобилния портфейл ОNE Wallet by Postbank
  • Изцяло онлайн процес за кандидатстване за банкови продукти и дистанционно подписване на всички необходими документи;
  • Изпращане на индивидуални оферти, изцяло съобразени с конкретните нужди;
  • Активиране на софтуерен токън m-Token Postbank за потвърждаване на преводи в електронното банкиране и на онлайн плащания с карти;
  • Предоставяне на дигитален ПИН за нови и преиздадени карти, без необходимост от посещение на офис на банката.

За повече информация можете да се свържете с нас на номер *7224 или на 0700 18255.

*Пощенска банка е задължена да поддържа актуална информация за клиентите си и да съхранява копие от техен актуален документ за самоличност съгласно действащото законодателство.

**Бихме искали да Ви уведомим, че Пощенска банка никога не би изисквала от Вас предоставяне на лични и фирмени данни, кодове за достъп, пароли или детайли на банкови карти по електронната поща или чрез попълване на форма на интернет страница!

Бъдете внимателни с Вашите данни! Не попълвайте конфиденциална информация в каквато и да е електронна форма или в отговор на имейл съобщение, което претендира, че е изпратено от Пощенска банка!