Взаимни фондове

Пощенска банка  е част от Eurobank Group и предлага ЛФ (Люксембург фонд) взаимни фондове на базираното си в Люксембург Управляващо дружество - Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Фондовете, дистрибутирани от Пощенска банка:

  • Отговарят на всички тенденции на пазара и са напълно хармонизирани с европейското законодателство;
  • Предлагат многообразие, съобразено с вашия инвеститорски профил;
  • Инвестират в акции, облигации и други ценни книжа от Европа, САЩ, Япония, както и от глобалните развиващи се пазари в трите валути - BGN, EUR и USD;
  • Предлагат удобни схеми за транзакции и конкурентни такси, съобразени с продължителността на инвестицията ви;
  • Имат решение за вкуса на всеки инвеститор – директна еднократна инвестиция; СпестИнвест (комбинация между срочен депозит и инвестиция) и ПланИнвест (регулярно автоматично инвестиране, с възможност за участие и с по-малки суми).