Регулярен инвестиционен план - ПланИнвест

Регулярен Инвестиционен План – ПланИнвест представлява последователни, месечни инвестиции в избран взаимен фонд.

Защо да изберете регулярен инвестиционен план ПланИнвест?

        ДОСТЪПНОСТ

 • Минимална първоначална сума за участие, с която инвестирате редовно;

 • Натрупаните средства и доходност са на ваше разположение по всяко време;

 • Ясно разграничим рисков профил на взаимния фонд, който избирате за инвестиция;

  УДОБСТВО

 • Инвестиция с автоматичен превод от лична сметка и само с едно посещение в офис;

   

  ВЪЗМОЖНОСТ

 • Без такса за покупка на дялове при превод на работна заплата в Банката;

 • Без такса за конвертиране (промяна) в друг взаимен фонд;

   

  ГЪВКАВОСТ

 • Решението на коя дата да инвестира, каква сума и за какъв срок е изцяло ваше;


 

*При подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план, притежателите на пакетни програми Premium и Premium Extra, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на работна заплата в банката ползват 0% такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD. Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на Банката.
 

 • Валута – BGN/EUR/USD
 • Минимална сума за участие - 50 BGN/25 EUR/25 USD
 • Срок на инвестиционния план  – няма предварително дефиниран срок
 • Избор на инвестиционен план от голям набор от Люксембургските ни взаимни фондове

 

Списък с фондове** Валута
Фонд Глобални акции

EUR USD BGN

Фонд Глобални облигации EUR
Фонд Абсолютна възвръщаемост EUR
Фонд Доход Плюс EUR
Фонд Доход Плюс USD
Фонд от фондове - Глобален нискорисков EUR BGN
Фонд от фондове - Глобален среднорисков EUR BGN
Фонд от фондове - Глобален високорисков EUR
Фонд от фондове - Балансирана комбинация Глобален EUR
Фонд от фондове - Балансирана комбинация САЩ USD
Фонд от фондове - Комбинация акции EUR
Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции. EUR USD
Фонд от фондове - Глобални развиващи се пазари EUR

 ** допълнителна информация за представянето на фондовете можете да намерите тук.


Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Основен информационен документ и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.