Попечителски и депозитарни услуги

От 2004 г. Пощенска банка предлага пълната гама попечителски и депозитарни услуги на местни и чуждестранни институционални клиенти, включително:

  • Съхранение на клиентски портфейли от финансови инструменти
  • Извършване на сетълмент по операции с финансови инструменти
  • Информационно обслужване и обработване на корпоративни събития
  • Събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти
  • Контролна функция относно спазването на нормативните и други правила

През 2012 г. Пощенска банка за поредна година беше определена за най-добра банка в България, предлагаща попечителски услуги на чуждестранни и местни институционални инвеститори, в ежегодната класация на списание "Глоубъл Къстодиън". В проучването на изданието за развиващите се пазари за изминалата 2011 г. Пощенска банка получава най-високата сред всички участници числова оценка за предлаганите от нея услуги и в двете категории – 6.17 за "Чуждестранни клиенти" и 6.38 за "Местни клиенти", и съответно най-добрата оценка за всички приложими подкатегории, сред които "Стойност на услугата и ангажираност", "Обслужване", "Сетълмент", "Корпоративни събития" и т.н.