Често задавани въпроси

Лични данни

Банката е задължена да прави това съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Подробна информация за обработването на личните Ви данни е предоставена в нашето уведомление.

Поставянето на личната Ви карта в сканиращото устройство позволява да се провери нейната автентичност и валидност по сигурен начин. Основната цел е да бъдете защитени от измами и присвояване на средства от страна на хора с престъпни намерения.

При обслужването Ви трябва да предоставите валиден документ за самоличност.

Да. Необходимо е да посетите финансов център, за да бъде актуализиран Вашият телефон. Същото се отнася и за адрес и е-мейл.