Предложения за настоящи клиенти

Можете да разчитате на нас при нужда от допълнителни средства за финансиране на вашите цели, а именно:

 • За ремонт на жилище
 • За обзавеждане
 • Покупка на автомобил
 • Обединения на задължения
 • За обучение
 • За пътуване в чужбина
 • За други нужди

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно до два пъти по-големи награди. Научи повече тук.

 

Като наш клиент, Вие ще можете да се възползвате от индивидуални условия при финансиране.

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката  или да направите онлайн запитване тук.

През срока на изплащане на кредита можете да насочите към нас Вашите запитвания и въпроси, свързани с промяна на условията на ползвания от Вас кредит, относно :

 • ценови условия (лихви, такси и комисиони)
 • валута на кредита
 • промяна на обслужваща сметка
 • промяна на падежна дата
 • възстановяване на преференциални условия
 • промяна на обезпечение, длъжници
 • и други

Ако имате няколко задължения и желаете да намалите месечните си плащания, можете да се възползвате от опцията за обединение на задължения. Така ще се възползвате от по-изгодни условия. Освен това ще обслужвате един кредит в една банка и ще плащате по-малка вноска.

Като наш клиент, Вие ще можете да се възползвате от индивидуални условия при финансиране.

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката  или да направите онлайн запитване относно потребителски кредит тук..

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката  или да направите онлайн запитване относно жилищен кредит тук.

 Когато разполагате със свободни средства и обмисляте една от следните опции:

 • Да направите частично или пълно предсрочно погасяване на кредита
 • Да запазите наличните средства по спестовна сметка или срочен депозит
 • Да направите друга добра инвестиция – покупка на друг имот, взаимни фондове и др.

Ние имаме подходящо решение за всяка от тези цели.

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката  или да направите онлайн запитване относно потребителски кредит тук..

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката  или да направите онлайн запитване относно жилищен кредит тук.

Ако имате затруднения при изплащането на месечната вноска по кредита или вече сте пропуснали месечно плащане, Ви съветваме при първа възможност да посетите финансов център на банката и да обсъдите ситуацията с наш експерт.
 

Не отлагайте във времето, защото в подобни ситуации е важно и в най-добър Ваш интерес максимално бързо да бъде намерено подходящо решение.

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката или да попълните онлайн заявление за преструктуриране на потребителски кредит тук.

Подробна информация можете да получите в обслужващия ви финансов център на Банката или да попълните онлайн заявление за преструктуриране на жилищен кредит тук.