Новини

Полезна информация за клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 24 юни 2019 г., за всички преводи между сметки на клиенти в Пощенска банка и Банка Пиреос България се прилагат по-изгодните условия за вътрешнобанкови преводи, съгласно условията на приложимата тарифа.