Социална отговорност

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Екипът на финансовата институция твърдо вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Наша мисия е да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща финансова институция да подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Повече за активната политика за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка, както и за множеството проекти, които банката инициира и подкрепя, можете да научите тук.