1. (само за територията на гр. София в работни дни)