Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) след 23.07.2014 вкл.

Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) приложима спрямо договори за кредит, сключени след 23 юли 2014 г. включително.

Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) до 22.07.2014 вкл.

Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) приложима спрямо договори за кредит, сключени до 22 юли 2014 г. включително.

Референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс Софибор/Euribor, до 15.01.2017 г. вкл.

Референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс плюс фиксирана надбавка, до 15.01.2017 г.

Референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс Софибор/Euribor, след 15.01.2017 г.

Референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс плюс фиксирана надбавка, след 15.01.2017 г.

Методология за образуване на БЛП

Настоящата методология установява и регламентира начина на определяне на базисни лихвени проценти (БЛП) на Юробанк България АД (Банката), както и начина на функциониране на БЛП.

Стойности на пазарен индекс Libor

Актуални и исторически стойности на индекс Libor, приложими по съществуващи жилищно-ипотечни кредити с променлив лихвен процент формиран от референтен индекс Libor плюс фиксирана надбавка.

Базисен лихвен процент на банката, приложим по кредитни сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея Алфа Банк - клон България (на годишна база)

Базисен лихвен процент на банката, приложим по кредитни сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея „Алфа банк – клон България (на годишна база).