Сливания и придобивания

Пощенска банка предоставя услуги, свързани с оказване на съдействие в целия процес на придобиване, продажба или разделяне на бизнес, сливания, започване на общи бизнес начинания чрез учредяване на съвместни компании, дългови рефинансирания и изкупуване на компании чрез дългово финансиране (LBOs). Обикновено нашите услуги включват идентифициране на компании за придобиване или потенциални инвеститори, активно съдействие при изготвяне на маркетингови материали, изготвяне на оценка на бизнеса, съдействие при провеждане на преговори, структуриране на потенциалната сделка и други допълнителни услуги.