ВЗЕМЕТЕ СЕГА БИЗНЕС КРЕДИТ ПРИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Вие управлявате предприятие с годишен оборот до 3 000 000 лв.?

Искате да развиете бизнеса си и да увеличите печалбата си?

За да го постигнете имате нужда от кредит?

Възползвайте се от нашите атрактивни предложения:

Лихвени проценти*:

 • от 1.99% за първите три години от срока на кредита и от 2.50% за останалия срок - за кредити, обезпечени с ипотека
 • от 3.99% за първите три години от срока на кредита и от 4.50% за останалия срок - за кредити, обезпечени със залог на вземания/сметки

Срок за подаване на искане за кредит: до 31.12.2021 г.

Предимства:

 • 50% по-ниска такса за разглеждане на документи за кредит (мин. 150 лв.), в сравнение със стандартните условия на банката**
 • По-нисък лихвен процент за първите 3 години от отпускане на кредита, в сравнение с останалия срок на кредита
 • Възможност за получаване на бизнес кредитна карта, без заплащане на Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта (Такса съгласно Тарифата на Банката - 100 лв.)

Напомняме Ви, че удобно и бързо можете да извършвате касови и безкасови операции 24/7 чрез използване на Дигиталните ни зони за експресно банкиране

Вече имате възможност да приемате плащания чрез Smart POS от Пощенска банка. Повече информация можете да откриете тук.

*Предложенията са валидни при подаване на искане за нов кредит Малък бизнес в срок до 31.12.2021 г. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ в съответната валута лева или евро. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е „Юробанк България“ АД. Повече информация за Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ можете да откриете тук

** Такса съгласно Тарифата на Банката: с кредитна карта – 0.15% от размера на исканото финансиране, мин.150 лв.; без кредитна карта – 0.20% от размера на исканото финансиране, мин. 150 лв.

КРЕДИТИ НА ВНОСКИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА

Вид на кредита: инвестиционен или оборотен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*:

от 1.99% - за първите 3 години от отпускане на кредита

от 2.50% - за останалия срок на кредита

Минимален срок на кредита:

 • 5 години – за инвестиционен кредит
 • 3 години – за оборотен кредит

Максимален срок на кредита:

 • до 10 години – за инвестиционен кредит
 • до 5 години - за оборотен кредит

Обезпечение: ипотека върху недвижимо имущество

 

КРЕДИТИ НА ВНОСКИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ  СЪС ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ/СМЕТКИ

Вид на кредита: оборотен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*:

 • от 3.99% - за първите 3 години от отпускане на кредита
 • от 4.50% - за останалия срок на кредита

Минимален срок на кредита: 3 години

Максимален срок на кредита: до 5 години

Обезпечение**:

 • залог на сметки
 • залог на вземания по договори.

За повече информация и пълните условия за финансиране се обърнете към най-близкия финансов център на банката.

*Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ в съответната валута лева или евро. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е „Юробанк България“ АД. Повече информация за Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ можете да откриете тук.

**Изброяването на обезпеченията е изчерпателно и не включва залог на движимо имущество.