Кредити: потребителски, жилищно-ипотечни и кредити за малки фирми

Параметрите и условията по кредита Ви, отпуснат от Банка Пиреос България (в т.ч. потребителски, ипотечен или овърдрафт), остават непроменени, съгласно сключения договор.
В случай че към Вашия кредит е сключена застраховка „Живот“ и/или „Имущество“, тя ще продължи да бъде в сила до изтичането ѝ, без промяна в действащите условия.
За ползване на допълнителни банкови продукти и услуги към Вашия кредит, предлагани от Пощенска банка, които не са изрично договорени в сключения договор за кредит, ще се прилага действащата Тарифа на Пощенска банка.

Може да продължите да плащате вноските по Вашия кредит по предпочитания от Вас начин чрез онлайн банкиране, чрез периодично плащане или в удобен за Вас банков офис, като обслужващата сметка остава същата както до сега.

Важно! Считано от датата на оперативно обединение, номерът на сметката (IBAN) ще бъде променен. Вижте по-горе как може да разберете новия IBAN на Вашата сметка.

Да, може да ги погасявате с кредитни преводи, които ще се отчитат като вътрешнобанкови. Необходимо е само да знаете сумата на дължимата от Вас вноска и сметката, по която да я преведете.

Следва да продължите да погасявате двата кредита поотделно, без промяна в сроковете и условията за погасяване.

Можете да кандидатствате за нов кредит, с който да обедините съществуващите си задължения и да ползвате допълнителна сума за текущи нужди. Искането за кредит може да подадете в офис на Пощенска банка или Банка Пиреос България.