За Пощенска банка

Пощенска банка 

4 accent icon
Четвъртата по активи банка в България
30 accent icon
30-годишно присъствие сред лидерите
BBB accent icon
Дългосрочен кредитен рейтинг BBB

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB, стабилна перспектива, препотвърден през юни 2022 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). През юни 2024 г. международната рейтингова агенция Moody's присъди на финансовата институция дългосрочен депозитен рейтинг Baa2, положителна перспектива.

Пощенска банка има 33-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.

Пощенска банка само за няколко години осъществи три успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. През 2023 г. успешно бе приключена сделката по придобиването на търговското предприятие и дейността на „БНП Париба Лични финанси“, българския клон на BNP Paribas Personal Finance S.A, Франция. Дейността на клона премина към семейството на Пощенска банка и продължи работа на българския пазар под бранда ПБ Лични финанси. Тези сделки са поредни стъпки за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.

Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Банката е активен член и работи в подкрепа на инициативи на КРИБ, AmCham, НВСВ, Асоциация на банките в България, "Борика" АД, сдружение "Ендевър България", Българския форум на бизнес лидерите, сдружение "Български дарителски форум", фондация "Атанас Буров", Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация за управление на хора и Българска Финтек Асоциация.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп, състояща се от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, която притежава общо активи в размер на 79,4 млрд. евро и 10 643 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е компанията майка на Юробанк Груп. В Гърция Юробанк оперира чрез клонова мрежа за банкирането на дребно, специализирани бизнес центрове, центрове за частно банкиране и динамични дигитални канали.

Държавите, в които Юробанк има присъствие са България, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон)

Философията на Юробанк Груп е фокусирана върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, с внимание към техните специфични и разнообразни нужди.