За Пощенска банка

Пощенска банка 

4 accent icon
Четвъртата по активи банка в България
30 accent icon
30-годишно присъствие сред лидерите
BBB accent icon
Дългосрочен кредитен рейтинг BBB

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB, стабилна перспектива, потвърден през юни 2021 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.

Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Банката е активен член и работи в подкрепа на инициативи на КРИБ, AmCham, НВСВ, Асоциация на банките в България, "Борика" АД, сдружение "Ендевър България", Българския форум на бизнес лидерите, сдружение "Български дарителски форум", фондация "Атанас Буров", Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на рекламодателите и Българска Финтек Асоциация.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп, състояща се от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, която оперира в шест държави, притежава общо активи в размер на 77,8 млрд. евро и 11 829 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е компанията майка на Юробанк Груп. В Гърция Юробанк оперира чрез клонова мрежа за банкирането на дребно, специализирани бизнес центрове, центрове за частно банкиране и динамични дигитални канали.

Държавите, в които Юробанк има присъствие са България, Сърбия, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон).

Философията на Юробанк Груп е фокусирана върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, с внимание към техните специфични и разнообразни нужди.