Новини

Съобщение за бизнес клиентите на Пощенска банка

Уважаеми клиенти,

Действащото законодателство в страната изисква от всички банки в България да поддържат актуална информацията за своите клиенти.

Във връзка с това и в допълнение към задълженията на клиентите да уведомяват Банката в 7-дневен срок от настъпването на каквато и да е промяна в предоставените от тях данни, информация и документи, Пощенска банка периодично провежда и кампании, с които информира своите клиенти, когато е необходимо те да актуализират своите данни.

В случай че получите такова съобщение от нас, разчитаме на Вашето внимание и своевременно съдействие за предоставяне на необходимата информация, тъй като действащият закон предвижда прекратяване на взаимоотношенията с клиенти, за които банките не могат да извършат периодична актуализация.

Обръщаме внимание, че тази актуализация трябва да бъде направена във финансовия център на Банката, който обслужва съответния бизнес клиент.*

Високо оценяваме Вашето доверие и най-голямото ни желание е да продължим съвместното си сътрудничество при спазване на приложимите нормативни изисквания в страната.

При възникнали въпроси, моля свържете се с обслужващия финансов център.

С уважение

Екипът на Пощенска Банка

*Бихме искали да Ви уведомим, че Пощенска банка никога не би изисквала от Вас предоставяне на лични и фирмени данни, кодове за достъп, пароли или детайли на банкови карти по електронната поща или чрез попълване на форма на интернет страница!

Бъдете внимателни с Вашите данни! Не попълвайте конфиденциална информация в каквато и да е електронна форма или в отговор на имейл съобщение, което претендира, че е изпратено от Пощенска банка!