Застраховка Защита на дохода

Застраховка "Защита на дохода"

Понякога събитията в живота се случват по начин, който не очакваме, въпреки положителната ни нагласа. Това, което можем да направим, е да подходим отговорно и да се погрижим за сигурността на месечните си доходи. Именно затова Кардиф България разработи застрахователна програма "Защита на дохода" специално за клиентите на Пощенска Банка. Тя предоставя покрития с атрактивни обезщетения, които да помогнат за посрещането на финансовите последици при неблагоприятни ситуации като безработица, намалена работоспособност, заболяване и други.

 

Защо е важно да сте застрахован?

 • За да не се тревожите за финансите си в утрешния ден;
 • Планирате бюджета си по-добре;
 • Гарантирате стандарта си на живот;
 • Чувствате се по-спокойни при неочаквани житейски събития; 

Какви са предимствата?

 • Избор от голям брой покрития;
 • Високи нива на обезщетение;
 • Иновативно покритие „Полагане на грижа за болен“;
 • Бърза и облекчена процедура по сключване на застраховката;
 • Автоматично плащане на удобни месечни премии;
 • Покрития валидни 24/7 в цял свят;
 • Предоставя се от застраховател с над 45-годишна история и с над 90 милиона застраховани клиенти в цял свят.

 

Как може да спестите от стойността на застраховката?

При използване на програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство", получавате отстъпка в размер на 20% от дължимата и платена премия по застраховка "Защита на дохода".*

 

Кой може да се възползва?

Застрахователната програма "Защита на дохода" е предназначена за клиенти на Пощенска банка на възраст между 18 и 60 години, които имат открита разплащателна или спестовна сметка, с възможност за извършване на платежни операции в банката, от която се извършват плащания на премията по застраховката.

 

Заявете и вземете изцяло онлайн без посещение в офис! Подписвате документите дистанционно - бързо, лесно и удобно! Повече информация може да намерите тук.

Ако желаете може да сключите застраховката и в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

 

*В случай че месечната такса за обслужване на сметката по програма "Моето семейство“ и месечната застрахователна премия за застраховка "Защита на дохода“ са заплатени през календарния месец, за който са дължими, в рамките на следващия месец банката възстановява обратно по сметката на клиента сума, равна по размер на 20% от платената месечна застрахователна премия за застраховка "Защита на дохода“.

 

                                                                                                                 

Застраховката "Защита на дохода" е начин да защитите бюджета си от непредвидени събития, които могат да се отразят неблагоприятно на Вашите месечни доходи.

Тя се предлага при различни комбинации на застрахователните покрития, в зависимост от избрания застрахователен пакет. Осигурява Ви еднократна финансова подкрепа или периодично изплащане на суми по Вашата разплащателна/спестовна сметка в Пощенска Банка в случай на застрахователно събитие.

 

Покрити рискове

„Стандарт“

„Премиум“

“Премиум Лайт“

„Премиум Плюс“

„Ексклузив“

„Смърт“
в резултат на злополука или заболяване

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

“Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%”
в резултат на злополука или заболяване

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

Еднократно плащане - 2 500 лв.

“Продължителни болнични над 30 дни”
в резултат на злополука или заболяване

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 250 лв.

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 250 лв.

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 500 лв.

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 500 лв.

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 250 лв.

“Безработица” над 30 дни

û

До 12 месечни плащания, всяко в размер на 20% от брутно трудово възнаграждение преди настъпване на риска, макс. 700 лв. на плащане

û

До 12 месечни плащания, всяко в размер на 20% от брутно трудово възнаграждение преди настъпване на риска, макс. 700 лв. на плащане

До 12 месечни плащания, всяко в размер на 20% от брутно трудово възнаграждение преди настъпване на риска, макс. 700 лв. на плащане

„Полагане на грижа за болен над 30 дни“

û

û

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 250 лв.

û

До 12 месечни плащания,
всяко в размер на 250 лв.

 

 

                                                                                                                 

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на Кардиф България документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф България: http://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3: Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:  

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

 

                                                                                                                 

Документи:

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, при съответните Общи условия на застрахователите.

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “ЗАЩИТА НА ДОХОДА”, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия и да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.