Новини

Допълнителна сигурност при вход в e-Postbank и m-Postbank

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че като следваща стъпка към повишаване на сигурността при ползване на дигиталните канали на Банката и в изпълнение на ревизираната Директива за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366), считано от 11.10.2019г. въвеждаме допълнителна идентификация при вход в услугите интернет и мобилно банкиране.
Идентификацията ще се извършва чрез въвеждане на еднократен код, който ще получавате чрез SMS (или автоматично обаждане в e-Postbank) и няма да се изисква за всеки вход в системата, а за първия логин след 10.10 и след това периодично през определен период от време.
В случай че мобилният номер, който сте предоставили в Банката е променен и не разполагаме с актуален, е необходимо да актуализирате данните си лично в клон на Пощенска банката.

Ако номерът е чуждестранен, можете да заявите код чрез автоматично гласово обаждане като изберете опцията “Други възможности за потвърждаване”, “Обадете ми се”.

При въпроси относно предоставения в Банката номер или други, свързани с услугата, на Ваше разположение сме на кратък номер *7224 или +359 2 81 66 000 за обаждания от чужбина.