Опазване на околната среда

Пощенска банка е единствената банка в България, която в рамките на организационната си структура има Зелен борд и звено “Екологичен офис“, които работят за защита на околната среда, както по отношение ограничаването на ресурсите, използвани от финансовата институция, така и по отношение на нейните дейности за финансиране.

Опазването на околната среда и зелените проекти с екологична насоченост са съществена част от дългосрочната и активна КСО политика на Пощенска банка. През годините финансовата институция реализира много социално отговорни кампании, най-мащабни сред които са “Зелени истории на открито“, в която служители облагородиха екопътека в местността Златните мостове на Витоша, вътрешната инициатива “Герои в зелено“, която насърчава екологично отговорно поведение сред екипа на банката, заедно с проекта “Зелена класна стая“, който представлява изграждане на иновативен амфитеатрален кът за учене и забавление сред природата в партньорство с Mastercard и Природен парк “Витоша“.

Повече информация относно зелените инициативи на Пощенска банка можете да откриете тук.