Периодично плащане

С услугата "Периодично плащане“, Вие сами може да зададете автоматично плащане на регулярните Ви задължения, като определите тяхната периодичност и размер.  Плащането може да бъде зададено за определен период от време или до момента, в който сами не се откажете от услугата.


Предимства:

  • Пести време   – достатъчно е еднократно посещение на банков клон, за да попълните нужната информация за плащанията, които искате да се извършват.
  •   Улеснение - редовно автоматично изпълнение на Вашите плащания.*
  • Възможност да спестявате  -  можете да прехвърляте автоматично фиксирана сума във Вашата спестовна сметка.

"Периодичното плащане" е услуга подходяща за всички преводи на фиксирани суми:

  •  Погасяване на вноски по кредити
  •  Плащане на наеми
  •  Плащане на застрахователни премии
  •  Плащане на издръжки
  •  Плащане на месечни такси и абонаменти и др.


За да може да се възползвате от услугата е необходимо :

  •  Да имате  разплащателна сметка в Пощенска банка, от която да нареждате плащанията си.
  •  Да посетите еднократно банков клон, за да попълните "Искане за периодично плащане" с данните за превода.

* Плащането не се извършва, ако на съответната дата на плащане по сметката няма разполагаема наличност за изпълнението му в пълен размер.