Безконтактни плащания

Безконтактни плащания с дебитни и кредитни карти

Всички карти Mastercard и Visa, предлагани от Пощенска банка, разполагат с безконтактна функционалност, която позволява сигурни и удобни разплащания:

  • от всяка точка на света;
  • на всяко ПОС устройство/четец, обозначени със символа за безконтактно плащане.

Използването на безконтактна функционалност става лесно - с доближаване на картата до устройството, като за всички плащания до 100 лв., плащането се осъществява без въвеждане на ПИН код.

Във връзка с влезли в сила правила за осигуряване на високо ниво на сигурност при разплащания с карти, свързани с изпълнение на Европейската директива за платежни услуги PSD2, са въведени допълнителни изисквания:

1. За всяко 6-то безконтактно плащане за суми до 100 лв. е необходимо да въведеш ПИН код, за да бъде извършено.

На ПОС устройството ще се визуализира съобщение за въвеждане на ПИН или че трансакцията е отказана. В единични случаи е възможно да не се изпише съобщение. Можеш да направиш трансакцията с въвеждане на ПИН-а на твоята карта.

2. При достигане на 300 лв. на безконтактни плащания отново е необходимо да въведеш ПИН код, за да извършиш плащане. 

И в двата случая, след като въведеш ПИН, ще можеш да направиш нови 5 поредни безконтактни плащания, всяко до 100 лв. или с общ лимит от 300 лв.