Международни пазари

Благодарение на своето дългогодишно партньорство с глобални попечители като Bank of New York, Clearstreambanking Luxembourg, както и с всички чуждестранни клонове на банката майка Eurobank Ergasias Пощенска банка предоставя на местните си клиенти достъп до над 100 чуждестранни капиталови пазара, на които може да извършва сетълмент с реална доставка на финансовите инструменти, тяхното съхранение, както и участие в корпоративни събития. 

В допълнение на техническото обслужване на клиента при инвестирането му на чуждестранните капиталови пазари Пощенска банка предоставя пълно съдействие при разясняване на спецификите на чуждестранния пазар като условия на инвестиране, съхранение и сетълмент, данъчни режими, корпоративни събития и др.