Кредитна линия с иновативни условия

Нуждаеш се от подкрепата на коректен партньор, с който да посрещаш ежедневните предизвикателства пред бизнеса си? Искаш да плащаш по-малко и да имаш контрол върху лихвата?

Възползвай се от иновативната Бизнес кредитна линия от Пощенска банка и получаваш тези и още предимства!
 

Как можеш да намалиш лихвата по кредитната линия?

Можеш да намалиш размера на  лихвения процент по кредита с до 2%. Той се променя автоматично и се определя от:

 • Размер на оборота, реализиран чрез сметките в банката;
 • Коректност при изплащане на кредита – погасяване на кредита без забава;
 • Размер на оборота, реализиран през ПОС терминал на банката;
 • Наличие на валидна застраховка Защита на плащанията по кредити за малки и средни  предприятия;
 •  Баланс по всички фирмени сметки и  депозити в  банката.
   
  Размерът на оборота в банката,  оборота през ПОС терминал и баланса по депозитите в банката, с които е обвързана промяната на лихвата  се определят индивидуално за всеки клиент.

За какво може да използвате кредита?

 • За оборотни средства
 •  За посрещане на текущи нужди (например: закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки)

Какви са предимствата на иновативната кредитна линия?

 • Контрол на лихвата – управляваш сам лихвените нива, колкото повече банкираш толкова по-малко лихва плащаш;
 • Покриване на извънредни или сезонни разходи – посрещаш безпроблемно нуждите на твоя бизнес;
 • Лесен и удобен достъп до средства - ползваш многократно сумите от одобрения кредитен лимит;
 • Оптимизиране на лихвените разходи - плащаш лихва единствено върху усвоената част от кредита;
 • Персонално експертно обслужване в офисите ни и специализираните центрове "Банкиране малък бизнес“ в цялата страна.

 

Кандидатствай сега 

 

 • Конкурентни лихвени нива
 • Погасяване – свободно погасяване на усвоените средства (главницата)
 •  Минимално плащане – натрупаната месечна лихва
 • Обезпечение по кредита – ипотека/залог върху недвижимо или движимо имущество, поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими от закона
 • Срок – до 20 години