Бизнес кредит за покупка на помещение

Искаш бизнеса ти да се чувства комфортно в свой собствен дом? Нуждаеш се от средства, за да му го осигуриш? Ние имаме подходящо решение за теб.

Вземи кредит за покупка и ремонт на бизнес помещение от Пощенска банка при атрактивни условия!

За кого е подходящ този кредит?

Настоящето предложение е подходящо решение за лица, упражняващи свободни професии:

 • нотариуси
 • адвокати
 • ЧСИ
 • лекари, стоматолози, зъботехници
 • счетоводители
 • архитекти и др.

 

 • 2,88% променлив лихвен процент *
 • Валута: левa/евро
 • Размер: до 400 000 лева / 200 000 евро
 • Цел: покупка и ремонт на бизнес помещение
 • Срок: до 15 години
 • Начин на погасяване: анюитетни (равни) вноски
 • Обезпечение: ипотека върху недвижимото имущество, обект на инвестицията, ипотека върху друг недвижим имот, други обезпечения, допустими по закон. 

*Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва "ПРАЙМ бизнес клиенти" за кредити в лева и в евро. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ бизнес клиенти тук.
Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката или специализиран център „Банкиране малък бизнес“. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

 

Документи