Стойности на пазарен индекс Libor

Актуални и исторически стойности на индекс Libor, приложими по съществуващи жилищно-ипотечни кредити с променлив лихвен процент формиран от референтен индекс Libor плюс фиксирана надбавка.

Стойностите на индекс Libor са достъпни тук: http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx