Стойности на пазарни индекси SARON и Libor

SARON Compound Rate се администрира от SIX Swiss Exchange Financial Information AG и се публикува на следния адрес: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

Историческите стойности на индекса CHF LIBOR са достъпни тук: https://www.global-rates.com/en/interest-rates/libor/swiss-franc/swiss-franc.aspx

Исторически стойности на индекс Libor, приложими по съществуващи жилищно-ипотечни кредити са достъпни тук: http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx