Архив

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД

за периода 31 май 2023г. –  3 юли 2023 г. за необезпечени кредити

за периода 24 септември 2019 г. - 3 юли 2023г. за обезпечени кредити

 

BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 0.60% 0.65%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 1.35% 1.40%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 24 март 2020 г. - 31 май 2023 г. за необезпечени кредити

BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 0.65% 0.65%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 27 март 2018 г. - 23 март 2020 г. за необезпечени кредити

BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 1.15% 1.20%

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД. 

за периода 22 юли 2017 г. - 24 септември 2019 г. за обезпечени кредити

BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 1.15% 1.20%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 22 март 2017 г. - 26 март 2018 г. за необезпечени кредити


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 1.80% 1.90%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 19 септември 2016 г. –  21 март 2017 г. за необезпечени кредити

за периода 19 септември 2016 г. - 21 юли 2017 г. за обезпечени кредити


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 1.75% 1.85%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 2.45% 2.55%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 15 декември 2015 г. – 18 септември 2016 г.


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 2.30% 2.40%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 3.00% 3.10%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода 14 юни 2015 г. – 14 декември 2015 г.


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 2.80% 3.00%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 3.50% 3.80%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода декември 2014 г. – юни 2015 г.


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 3.50% 3.80%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 4.45% 4.75%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода август 2014 г. – декември 2014 г.


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 4.15% 4.55%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 5.05% 5.50%

Референтен лихвен процент на "Юробанк България" АД
за периода май 2013 г. – август 2014 г.


  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 4.90% 5.20%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 5.95% 6.20%