Структурирани продукти

Структурираният продукт е финансов инструмент, изцяло съобразен с индивидуалните инвестиционни потребности на клиента по отношение на избор на:

  • базов актив – под формата на цени на стоки, лихвени равнища, валутно обменни курсове, индекси върху акции и други, върху който актив ще се определя доходността на продукта
  • валута на структурирания продукт
  • срок на структурирания продукт
  • възможност за 100% гарантиране на инвестираната сума

Едновременно с това следва да се отбележи, че структурираните продукти имат някои ограничения, свързани с липса на вторичен пазар или неликвиден вторичен пазар, което може да доведе до известни загуби при желание за по-ранно прекратяване.

Всеки структуриран продукт съдържа свой собствен рисков профил, произтичащ от рисковия профил на базовия актив. Това предполага задълбочен анализ преди инвестиране в структурирани продукти.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg