Чуждестранни ДЦК

Чуждестранните държавни ценни книжа са дългови финансови инструменти, емитирани и гарантирани от чуждестранни правителства с цел покриване на държавни разходи или рефинансиране на дълг.  Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва). Държавните ценни книжа по правило са по-нискорискови от корпоративните ценни книжа, защото са гарантирани от суверен. В същото време те предлагат значително по-голяма ликвидност. Подробна информация за ДЦК и за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Клиентите на Пощенска банка имат  възможност да участват директно на международните дългови финансови пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Банката предлага на своите клиенти:

  • покупко-продажба на чуждестранни държавни ценни книжа на международните дългови пазари
  • конкурентни котировки
  • съхранение на чуждестранни държавни ценни книжа

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail: Treasury_Sales@postbank.bg
 

 

Документи