Отдел "ГОЛЕМИ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ"
Факс: 02/98 88 136
Адрес: ул. "Околовръстен път" №260
1766, гр. София

Отдел "СРЕДНИ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ"
Факс: 02/98 88 136
Адрес: ул. "Околовръстен път" №260
1766, гр. София

Отдел "КОРПОРАТИВНО ТРАНЗАКЦИОННО БАНКИРАНЕ"
Телефон: 02/81 66 422
Факс: 02/98 88 136
Адрес: ул. "Околовръстен път" №260
1766, гр. София
E-mail: ctb_deptpostbank.bg

ФАКТОРИНГ
Тел.: (02) 8166903
Факс: (02) 9743416
Адрес: бул. "Околовръстен път" 260 Сграда
E-mail: factoringpostbank.bg
 

МРЕЖА ОТ КОРПОРАТИВНИ БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ


 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Тел: 02/817 95 89
Факс: 02/ 988 81 36
Адрес: Ул. Околовръстен път 260, сграда А, партер
1766, гр.София
E-mail: BC_Sofia_HOpostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ – ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Телефон: 02/816 64 75
Факс: 02/988 18 83
Адрес: бул. "Цар Освободител" №14
1048, гр.София
E-mail: BC_Sofiapostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВАРНА
Телефон: 052/686 915
Факс: 052/610 983
Адрес: бул. "8-и приморски полк" №100
9002, гр. Варна
E-mail: BC_Varnapostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР РУСЕ
Телефон: 082/812 971
Факс: 082/82 88 32
Адрес: ул. "Александровска" №97
7002, гр. Русе
E-mail: BC_Rusepostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР БУРГАС
Телефон: 056/876 951
Адрес: пл. "Царица Йоанна" No 11-13
8000, гр. Бургас
E-mail: BC_Burgaspostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
Телефон: 032/655 940
Адрес: ул. "Йосиф Шнитер" №3
4000, гр. Пловдив
E-mail: BC_Plovdivpostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
Телефон: 064/890 909
Факс: 064/801 502
Адрес: Асен Халачев № 11
5800, гр. Плевен
E-mail: BC_Plevenpostbank.bg
 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА
Телефон: 042/610 411
Факс: 042/642 014
Адрес: ул. "Митрополит Методи Кусев" №31
6000, гр. Стара Загора
E-mail: BC_Stara_Zagorapostbank.bg

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Телефон: 062/614 950
Адрес: пл. "Майка България" №5,
5003, Гр. Велико Търново
E-mail: BC_Veliko_Tarnovopostbank.bg